Om Arena Bjuröklubb

Det är vi som är Arena Bjuröklubb 

Ideella föreningen Arena Bjuröklubb drivs av eldsjälar. 2021 firar vi 20-år jubileum. Föreningen bedriver verksamhet på Bjuröklubbs Fyr med cafe, boende och konferens. Varje år anställder vi 20-25 ungdommar från 15 år och uppåt till vårt sommarcafe. Föreningen hyr lokalerna av Länsstyrelsen som äger marken och byggnaderna. Vi hälsa gamla och nya medlemmar till vår föreningen. Välkommen! 

Bjuröklubbs historia

Många är de konstnärer, musiker och författare som har inspirerats av den magiska naturen i Bjuröklubb. Här kan du lyssna på Lalehs låt "Bjuröklubb". 

200 FKr

1500

1805

2001

2008

Semerna är bosatta här, visar fynd från labyrint och björngravar

Olaus Magnus och skrev en bok 

Första lotsen på plats 

Arena bjuräöklubb startar

En rullstolsramp byggs till utkiksplatsen 

Arena Bjuröklubbs framsteg 

35000+

Besökare

200+

Övernattningar

100+

Medlemmar

200+

ungdomar har fått arbetslivserfarenhet hos oss 

VÅRA UNGDOMAR

Arena Bjuröklubb är väldigt stolta över våra ungdomar som jobbar i cafet under sommarhalvåret. Från starten har föreningen anställt, utbildat och gett över 200 ungdomar från 15 år och uppåt, en värdefull arbetslivserfarenhet. Vårt kök är litet och gästerna många och vi tycker de gör ett fantastiskt jobb. Varje sommar anställer vi mellan 20-23 ungdomar. Många av de anställda bor i närområdet, eller pendlar från Skellefteå, Lövånger, Bureå, Burvikt och Burtrösk. Är du ungdom och vill jobba hos oss? Välkommen att höra av dig.  

UTVECKLING-PROJEKTET ARENA BJURÖKLUBB 2021

Arena Bjuröklubb driver ett utvecklingsprojekt inom lokalt mathantverk i samarbete med Skellefteå Älvsdal och EU. 


Projektets syfte är att lyfta lokala entrepenörer och mathantverkare som i samverkan med föreningen Arena Bjuröklubb ökar tillgängligheten och intresset kring lokala produkter och vårt kulturarv. 


Länsstyrelsen i Västerbotten och Skellefteå kommun har haft två projekt tidigare, 2010 och 2005 i syfte att utveckla området. 

Vårt Team

Solveigh Larsson

Styrelseordförande Arena Bjuröklubb

Elin Löfroth 

vice ordförande 

Erica Bergmark 

Ledamot 

Isak Andersson

Kassör

Kent Nygren 

Ledamot

Jaime 

Styrelsesuppleang, webmaster

Jan Tarras Wahlberg 

Suppleant

Leif Löfroth 

Projektadministratör

Lovisa Bergmark

Kökschef Cafe Fyren 

Emma Cedergren

Projektledare Leaderprojekt Arena Bjuröklubb 2021

Våra partners

Länsstyrelsen 

MARK OCH LOKALER

Staten ansvarar för naturreservatet samt  mark och lokaler på fyren.  

Skellefteå Kommun 

HAMN OCH CAMPING 

Skellefteå kommun ansvarar för hamnar och camping i området. 

Visit Skellefteå 

TURISM 

Visit Skellefteå promotar turism i Skellefteå kommun.